លក្ខណៈពិសេសនឹងអត្ថប្រយោជន៍

 • A. ការគ្រប់គ្រងការលក់ដូរ
  • បង្កើនប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការត្រួតពិនិត្រ និងការតាមដានលើការលក់ដូរ
  • កាត់បន្ថយពេលវេលាប្រតិបត្ដិការ និងការចំណាយ
  • គ្រប់គ្រង កាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពលើការទូទាត់ប្រាក់ និង​ការ​បង្វិល​ប្រាក់​ជូន​អតិថិជន
 • B. ការទូទាត់ ដោយប្រើប្រាស់កាតតាមរយៈអនឡាញ
  • បរិមាណលក់មានការកើនឡើង (ប្រភពចំនូលថ្មី និងបន្ថែម)
  • បង្កើនអត្រាចំនេញលើការលក់
  • បង្កើនការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន តាមរយៈភាពងាយស្រួល
  • កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការទូទាត់
 • C. ការរួមបញ្ចូល នៃគេហទំព័រ
  • បង្កើនភាពទាក់ទាញ ចំពោះគេហទំព័ររបស់អ្នក
  • បើក​ឱកាស​កាន់​តែ​ច្រើន​ដើម្បី លក់​ផលិត​ផល​ ឬ​សេវា​កម្ម​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ​ផ្ទាល់​ខ្លួន
  • ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផលិតផល ឬសេវាកម្ម

ជំហាន ដែលអ្នកត្រូវអនុវត្ត

 • A. ការវាយតម្លៃ/ចុះឈ្មោះ
  • បំពេញទំរង់បែបបទសំណួរ
  • បំពេញទំរង់បែបបទចុះឈ្មោះ
 • B. ចម្លង ឯកសារមួយចំនួនដូចខាងក្រោម
  • សំណុំបែបបទការចុះឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម
  • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម
  • បាតង់
  • លក្ខខណ្តិកៈ ភាហ៌ុនិក
  • ទម្រង់ផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗនៃភាពជាម្ចាស់អាជីវកម្ម
  • កិច្ចព្រមព្រៀង រឺកិច្ចសន្យាជួលទីតាំងអាជីវកម្ម
  • កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន (ការលក់​សេវាមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យមាន)
 • C. បើកគណនីជាមួយធនាគារកាណាឌីយ៉ា
  • ច្បាប់ចម្លងនៃរបាយការណ៍គណនី
 • D. រៀបចំរបាយការណ៍ដែលត្រូវប្រកាសលើគេហទំព័រ
  • ប្រកាសគោលនយោបាយ នៃការបង្វិលសងប្រាក់ត្រឡប់មកវិញជូនអតិថិជន
  • ប្រកាសគោលនយោបាយគាំពារសិទ្ធិឯកជន
  • ប្រកាសគោលនយោបាយ ត្រួតពិនិត្យសុវត្តិភាព
  • ប្រកាស អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការធានាផ្សេងៗ
 • E. ការធ្វើសាកល្បង និងការរួមបញ្ចូលគេហទំព័រ
  • ធ្វើសាកល្បងសមត្ថភាព រារាំងប្រតិបត្តិការពីអាសយដ្ឋាន IP ឬប្រទេស ឬលេខកាតគណនី ដែល​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត
  • ថតរាល់ការប្រកាសទាំងឡាយ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ
  • ការចាប់ផ្តើមការងាររួមបញ្ចូល

មានចំណាប់អារម្មណ៍

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអតិថិជនធនាគារកាណាឌីយ៉ា, សូម​ទាក់ទង​ជាមួយ​ភ្នាក់ងារ​គណនី​របស់​លោកអ្នក​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែមទៀត ។
 • ប្រសិនបើ​លោកអ្នកមិន​ទាន់ជា​អតិថិជន​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា, សូម​​កុំ​ស្ទាក់ស្ទើរ​​ក្នុង​​ការទាក់ទង​​មក​យើង​ខ្ញុំ​តាមរយៈ ទំនាក់ទំនង​ខាងក្រោម​នេះ៖
  • ការិយាល័យកណ្តាល: ផ្ទះលេខ ៣១៥, ផ្លូវអង្គឌួង (ជ្រុងមួយនៃមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស) រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា ឬសាខានានាទូទាំងប្រទេស
  • សេវាបម្រើអតិថិជន: ០២៣ ៨៦៨ ២២២
  • អ៊ីម៉ែល: contact@canadiabank.com.kh
  • ទូរស័ព្ទដៃ: ០៧១ ៣៣៣ ០២៤០/០៧១ ៣៣៣ ០២០១