ម៉ោងពាណិជ្ជកម្ម

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះ៖

  • ច័ន្ទ-សុក្រ៖ ៨:០០ ព្រឹក - ១៥:៣០ ថ្ងៃត្រង់
  • សៅរ៍៖ ៨:០០ ព្រឹក - ១១:៣០ ព្រឹក

សម្គាល់:

  • ប្រសិនបើថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ ឬ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នោះ​​ការឈប់​​សម្រាក​​នឹង​​ត្រូវ​លើក​ទៅថ្ងៃ​ច័ន្ទ​មួយ​ថ្ងៃទៀត ។
  • ប្រសិន​បើថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ នោះ​ការ​ឈប់​សម្រាក​នឹង​ត្រូវ​បូក​បន្ថែម​ថ្ងៃសៅរ៍​មួយ​ថ្ងៃ​ទៀត ។