អេ ធី អឹម ថ្មី

បច្ចុប្បន្ននេះធនាគារកាណាឌីយ៉ា យើងខ្ញុំបានបំពាក់ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ថ្មីមួយកន្លែងបន្ថែមទៀតនៅ​ Xihu Resort Hotel and AEON Mall II សម្រាប់បម្រើជូនលោកអ្នក សូមជំរាបជូនថា​​យើង​​ខ្ញុំ​មាន​​​ចំនួន ១៤៩ អេ ធី អឹម នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

  • ភ្នំពេញ៖ ៧៦ អេ ធី អឹម
  • តាមខេត្ត៖ ៧៣ អេ ធី អឹម
ល. ឈ្មោះ អេ ធី អឹម អាស័យដ្ឋាន
1 Xihu Resort Hotel Village 2, Commune 3, Sihanouk Ville, Cambodia.
2 AEON Mall II St. 1003, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

ផែទី អេ ធី អឹម